o mnie - USG Bydgoszcz
16
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe

– studia wyższe medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Bydgoszczy ukończone  z wynikiem bardzo dobrym w 2000 roku

– staż podyplomowy w Szpitalu Uniwersyteckim im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy w latach 2000-2001

– praca nauczyciela akademickiego oraz asystenta w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy w latach 2001-2010

– po odbyciu specjalizacji pod kierunkiem  dr. n. med. Marka Grzegorzewskiego uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w 2007 roku

– od 2008 roku praca w Pracowni Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno – Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, na stanowisku Koordynatora Pracowni

– w 2012 roku uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych za rozprawę: „Wartość spiralnej tomografii komputerowej wielorzędowej w diagnostyce i planowaniu  leczenia operacyjnego chorób kości skroniowych”, która otrzymała nagrodę za najlepszą pracę doktorską w Polsce w latach  2010-2013.

Udział w zjazdach, sympozjach, konferencjach tematycznych, kursach i szkoleniach

 1. Tomografia komputerowa jamy brzusznej Forum Diagnostyczne Schering AG – 12-13.09.2003 Jurata
 2. Wybrane zagadnienia z diagnostyki ultrasonograficznej kurs organizowany przez Katedrę i Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej AM w Bydgoszczy – 22-26.09.2003
 3. Szkoła Radiologii PLTR
  Jama brzuszna – Kielce, 3-4.10.2003
 4. Program Zapewnienia Jakości w Pracowni Radiologicznej
  Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne- 19-21.10.2003 Ciechocinek
 5. Szkoła Radiologii PLTR – diagnostyka obrazowa narządu ruchu cz. II – Kielce, 2-3.04.2004
 6. XXXVII Zjazd Radiologów Polskich w Mikołajkach – 16-19.06.2004
 7. Podstawy ultrasonografii pediatrycznej – Zakład Radiologii Pediatrycznej AM w Warszawie, 21-24.06.2004
 8. Szkoła Radiologii PLTR – serce i duże naczynia – Kielce, 5-6.11.2004
 9. Warsztaty Wielorzędowej Tomografii Komputerowej – diagnostyka głowy i szyi – cykliczne sympozjum Sekcji Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego PLTR – 1-3.04.2005 Ciechocinek
 10. Szkoła Radiologii PLTR – układ moczowy – Kielce, 15-16.04.2005
 11. Ogólnopolskie Sympozjum Neonatologiczno – Radiologiczne: radiologia w Neonatologii – Polskie Towarzystwo Neonatologiczne i Sekcja Radiologii Pediatrycznej PLTR Warszawa/Ciechanów 12-14.05.2005
 12. Szkoła Radiologii PLTR – diagnostyka obrazowa w endokrynologii, diagnostyka twarzoczaszki i szyi – Kielce, 4-5.11.2005
 13. European Congress of Radiology – Vienna, Austria – 3-7.03.2006
 14. Szkoła Radiologii PLTR – diagnostyka obrazowa układu oddechowego – Kielce, 17-18.03.2006
 15. VI Konferencja Sekcji Onkologicznej PLTR – Diagnostyka obrazowa nowotworów gardła i krtani – Warszawa, 19.05.2006
 16. Promocja Zdrowia – kurs organizowany przez Katedrę Profilaktyki Zdrowotnej Wydziału Nauk o Zdrowiu AM w Poznaniu, 3-4.06.2006
 17. Sympozjum Sekcji Radiologii Pediatrycznej PLTR : Co nowego w diagnostyce obrazowej w pediatrii? – Dobczyce, 29.09.-1.10.2006
 18. Kompleksowa diagnostyka chorób sutka, mammografia, zagadnienia wykrywania raka sutka – kurs organizowany przez Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego AM we Wrocławiu, 2-4.10.2006
 19. IV Sympozjum Chirurgiczno – Neonatologiczne: Optymalizacja diagnostyki i leczenia chirurgicznego wad wrodzonych u noworodków – Warszawa, 3-4.11.2006.
 20. VII Konferencja Sekcji Onkologicznej PLTR – Diagnostyka obrazowa nowotworów twarzoczaszki – Warszawa, 17.11.2006
 21. Fizyczne i techniczne podstawy radiologicznych metod obrazowania – kurs organizowany przez Katedrę Radiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 8-9.01.2007
 22. Wybrane zagadnienia z rentgenodiagnostyki – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Warszawa, 19.02.-2.03.2007
 23. Szkoła Radiologii PLTR – przestrzeń wewnątrzotrzewnowa trzustka – Kielce, 23-24.03.2007
 24. Politrauma w obrazach Tomografii Komputerowej – Forum Diagnostyczne Schering Polska, Władysławowo 20-21.04.2007
 25. XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego w Bydgoszczy, 23-26.05.2007
 26. Diagnostyka Obrazowa Trzustki i dróg żółciowych z użyciem niejonowych środków kontrastowych w TK i paramagnetycznych środków kontrastowych w MR – Forum Diagnostyczne 9-10.05.2008
 27. Diagnostyka obrazowa i kwalifikacja do leczenia chorych z nowotworami wątroby. Warszawa 18-22.09.2011
 28. Praktyczny kurs chirurgii endoskopowej zatok przynosowych, Bydgoszcz, 6-7.10.2011
 29. 40 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Radiologicznego we Wrocławiu, 6-8.06.2013
 30. Obrazowanie 3D w stomatologii: aplikacje kliniczne i diagnostyka – warsztaty Poznań 2014
 31. Jama brzuszna – myślę więc różnicuję – Forum Diagnostyczne, 24-25.04.2015
 32. Jama brzuszna i miednica – warsztaty MR i TK – jak nowocześnie badać i skutecznie rozwiązywać problemy diagnostyczne. CEDUS, 6-7.11.2015
 33. Diagnostyka USG narządu ruchu z elementami reumatologii. Kurs praktyczny Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii 27.11-02.12.2016

Publikacje

 1. Drewa G., Drewa T., Woźniak A., Drewa S., Woźniak B. 2003. Niektóre wtórne procesy biochemiczne zachodzące w ognisku urazowym rdzenia kręgowego. Ann. Acad. Med. Bydgostiensis, 17(1), 49-52
 2. Woźniak A., Mila-Kierzenkowska C., Drewa S., Chęsy B.M., Woźniak B., Krzyżyńska-Malinowska E. 2003. Aktywność arylosulfatazy i fosfatazy kwaśnej w wątrobie i mięśniach czterech gatunków ryb o różnym trybie życia. Ann. Acad. Med. Bydgostiensis, 17(4), 69-72
 3. Laskowska K., Lasek W., Drewa S., Karolkiewicz M., Pogorzała M., Wysocki M. 2003. Chest computed tomography in children under general anesthesia – case of an atelectasis. Pol. J. Radiol., 68(4), 67-71.
 4. Mila-Kierzenkowska C., Kędziora-Kornatowska K., Woźniak A., Drewa T., Woźniak B., Drewa S., Krzyżyńska-Malinowska E., Makarewicz R. 2004. Effect of brachyterapy on antioxidant status and lipid peroxidation in patients with cancer of the uterine cervix. Cell Molecular Biol. Lett., 2004, 9(3), 511-518.
 5. Drewa T., Wolski Z., Gałązka P., Misterek B., Drewa J., Drewa S., Sir J. 2004. Uzupełnienie w warunkach doświadczalnych ubytku ściany pęcherza moczowego wszczepem wytworzonym metodą inżynierii tkankowej. Urol. Pol., 57(4), 52-57
 6. Ryta-Stamirowska P., Drewa T., Drewa S., Drewa Ł., Musiak R., Sadzikowska I. 2004. Wpływ brachyterapii na aktywność katepsyny D i β-glukurionidazy w surowicy krwi kobiet chorych na raka szyjki macicy. Am. Acad. Med. Bydgostiensis, XVIII(4), 137-141.
 7. Zapała M., Lasek W., Karolkiewicz M., Zapała A., Drewa S., 2004. Analiza wskaźnika zachorowolności na gruźlicę płuc w województwie świętokrzyskim w latach 1992-2002.. Ann. Acad. Med. Bydg. 1893), 101-107.
 8. Pilecki S.,  Pufal J., Gierach M., Laskowska K., Lasek W., Wysocki M., Drewa S.,    Nawrocka E., Junik R. 2004. Langerhans cell histiocytosis of the mandible in bone scintigraphy and CT. Nuclear Medicine Review 2004, 7 (2), pp. 183-186
 9. Woźniak A., Mila-Kierzenkowska C., Schahchtschabel D.O., Woźniak B., Rozwodowska M., Drewa T., Drewa S., Sir J., Sir I., Maciak R., Krzyżyńska-Malinowska E. 2005. Activity of cathepsin D and   α1-antytrypsin in the blood serum of patients with mammary carcinoma. Exp. Oncol. 27(3), 233-237.
 10. Pacholska M., Daniluk-Matras I., Kaźmierczak R., Gałązka P., Leciejewska I., Kołtan A., Kurylak A., Wysocki M., Jundziłł W., Molski S., Drewa S., Prokurat A. 2005. Central vonous catheters for chemotherapy in children – operative versus non-operative implontation. Ann. Diagn. Paed. Patol., 9(1-2), 29-33
 11. Laskowska K, Burzńska-Makuch M, Pilecki S, Drewa S, Lasek W, Junik R. 2006. Multiple foci of splenic tissue autotransplantation: Splenosis in diagnostic imaging. Pol. J. Radiol., 70(4):119-123
 12. Woźniak B., Musiałkiewicz D., Woźniak A., Mila – Kierzonkowska C., Drewa G., Drewa T., Drewa S., Krzyżyńska – Malinowska E., Musiałkiewicz M. 2006. Aktywność wybranych enzymów antyoksydacyjnych i stężenie substancji reagujących z kwasem tiobarbiturowym (TBARS) we krwi osób uzależnionych od alkoholu. Medical and Biological Science 2006, 20/4, 175-180
 13. Czerwionka – Szaflarska M., Zielińska – Duda H., Drewa S., Bała G., Zielińska I., Lasek W. 2006. Test Hintona w ocenie zaburzeń defekacji związanych z dysfunkcją okrężnicy lub opróżniania odbytnicy u dzieci z zaparciem stolca. Pediatr Pol 2006: 81 (8): 571-577
 14. Czerwionka – Szaflarska M., Zielińska – Duda H., Mierzwa G., Drewa S. 2006. Wartość badania manometrycznego jako różnicującego zaburzenia organiczne i czynnościowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci i młodzieży z przewlekłym zaparciem stolca. Polski Merkuriusz Lekarski 2006 , XXI, 124: 319-324
 15. Laskowska K., Nawrocka E., Drewa S., Serafin Z., Lasek W., Pisanko A., Wojtkiewicz A., Wysocki M., Dobruchowska M.,  Prokurat A.I. 2007. Difficulties in the diagnostics of renal tumor in a child with tuberous sclerosis – case report. Pol. J. Radiol., 72(1):85-87
 16. Woźniak B, Górecki D, Mila – Kierzonkowska C, Drewa S, Konca J, Woźniak A, Porzych M, Krzyżyńska – Malinowska E. 2007, Przydatność badania ultrasonograficznego aorty brzusznej dla wykrycia zmian miażdżycowych u kobiet pracujących w pozycji stojącej. Medical and Biological Sciences, 2007, 21/1, 79-84
 17. Woźniak B., Musiałkiewicz D., Woźniak A., Drewa G., Drewa T., Drewa S., Mila –   Kierzonkowska C., Porzych M., Musiałkiewicz M. 2008 Lack of changes in the concentration of thiobarbituric acid – reactive substances (TBARS) and in the activites of erythrocyte antioxidant enzymes in alcohol – dependent patients after detoxification, Med. Sci. Monit 2008; 14(1):CR32-36
 18. Mierzwiński J, Fishman AJ, Grochowski T, Drewa S, Drela M, Winiarski P, Bielecki I. 2016. Cochlear implant and congenital cholesteatoma. J Otolaryngol Head Neck Surg. Feb 1;45:8. doi: 10.1186/s40463-016-0119-5.

Wystąpienia i wykłady prezentowane na szkoleniach, zjazdach i sympozjach

 1. Laskowska K., Burzyńska-Makuch M., Pilecki S., Drewa S., Lasek W., Junik R. 2004. Autotransplantacja tkanki śledziowej. XXXVII Polski Kongres Radiologiczny, Mikołajki, 16-19 czerwca 2004, w: Pol. J. Radiol., 2004, suppl. 1, pp 201-2002.
 2. Laskowska K., Pilecki S., Lasek W., Drewa S., Nawrocka E., Wysocki M., Junik R. 2004. Ziarniniak kwasochłonny żuchwy w tomografii komputerowej i scyntygrafii. XXXVII Polski Kongres Radiologiczny, Mikołajki 16-19 czerwca 2004, w: Pol. J. Radiol., 2004, suppl. 1, pp 238.
 3. Chrupek M, Chrzanowska M, Kaźmirczuk R, Daniluk-Matraś I, Pacholska M, Gałązka P, Dobruchowska M, Kołakowska T, Brzeziński P, Drewa S, Rudaś A, Karolkiewicz M, Prokurat AI 2006. NEC – diagnostyka i monitorowanie postępu choroby, wskazania do leczenia operacyjnego i typ procedury chirurgicznej. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, 13-16 września 2006, w: Przegląd Chirurgii Dziecięcej, 2006, zeszyt 1, tom 1, pp10
 4. Leciejewska I, Wojtkiewicz A, Gałązka P, Chrupek M, Kaźmirczuk R, Drewa S, Kluge P, Skiba P, Małkowski B, Wysocki M, Prokurat AI 2006. Próba weryfikacji rozrostu złośliwego: PET czy biopsja? XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, 13-16 września 2006, w: Przegląd Chirurgii Dziecięcej, 2006, zeszyt 1, tom 1, pp100
 5. Pacholska M, Chrupek M, Gałązka P, Kaźmirczuk R, Brzeziński P, Kukwa A, Pierniczka-Załęska M, Drewa S, Skok Z, Kluge P, Jarząb B, Prokurat AI 2006. Rak brodawkowaty tarczycy u małych dzieci – dylematy między radykalną operacją a leczeniem powikłań pooperacyjnych. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, 13-16 września 2006, w: Przegląd Chirurgii Dziecięcej, 2006, zeszyt 1, tom 1, pp102
 6. Drewa S, Lasek W, Chrupek M, Chrzanowska M, Nawrocka E, Prokurat AI 2006. Przydatność ultrasonografii w diagnostyce i monitorowaniu postępu choroby u noworodków z obumierającym zapaleniem jelit. IV Sympozjum Chirurgiczno-Neonatologiczne, 3-4 listopada 2006, w: Standardy Medyczne, 2006, tom 8, nr 26, pp 145
 7. Pacholska M, Gałązka P, Chrupek M, Kaźmirczuk R, Brzeziński P, Drewa S, Kluge P, Prokurat AI 2006. Infantile myofibromatosis ręki u noworodka. Opis przypadku. IV Sympozjum Chirurgiczno-Neonatologiczne, 3-4 listopada 2006, w: Standardy Medyczne, 2006, tom 8, nr 26, pp 178
 8. Drewa S, Grzegorzewski M, Lasek W, Mierzwiński J, Kaźmierczak W, Kaźmierczak H. 2007 Przydatność TK w diagnostyce niedosłuchu przewodzeniowego u pacjentów z prawidłową błoną bębenkową. XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, 23-26 maja 2007, w: Pol. J. Radiol., 72, Supp 1:204
 9. Drewa S, Burzyńska-Makuch M, Nawrocka E, Lasek W, Chrupek M, Prokurat AI, Kuczyńska R, Czerwionka-Szaflaska M. 2007. Zaotrzewnowa perforacja dwunastnicy w przebiegu młodzieńczego zapalenia skórno – mięśniowego – opis przypadku. XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, 23-26 maja 2007, w: Pol. J. Radiol., 72, Supp 1:230
 10. Drewa S, Lasek W, Chrupek M, Gałązka P, Chrzanowska M, Nawrocka E, Prokurat AI. 2007 Wartość badania ultrasonograficznego w diagnostyce i monitorowaniu obumierającego zapalenia jelit. XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, 23-26 maja 2007, w: Pol. J. Radiol., 72, Supp 1:139
 11. Nierzwicka K, Chrupek M, Laskowska K, Drewa S, Lasek W, Mierzwa G, Kuczyńska R, Prokurat AI. 2007 Zastosowanie modyfikacji badania TK w chorobie Leśniowskiego – Crohna. Alternatywa czy uzupełnienie diagnostyki w kwalifikacji do leczenia operacyjnego? XXXIII Międzynarodowe Sympozjum Chirurgów Dziecięcych „Nagłe stany chirurgiczne brzucha i dzieci”, Lublin, 31.05-2.06.2007
 12. Pacholska M, Reszczyńska M, Gałązka P, Chrupek M, Kaźmirczuk R, Brzeziński P, Burzyńska – Makuch M, Drewa S, Lasek W, Skok Z, Prokurat AI. 2007 Niedrożność przewodu pokarmowego spowodowana polipami w przebiegu zespołu Peutz – Jegersa – opis przypadku. XXXIII Międzynarodowe Sympozjum Chirurgów Dziecięcych „Nagłe stany chirurgiczne brzucha i dzieci”, Lublin, 31.05-2.06.2007
 13. Pacholska M, Gałązka P, Chrupek M, Kurylak A, Kołtan A, Skiba P, Kaźmirczuk R, Burzyńska – Makuch M, Drewa S, Lasek W, Wysocki M, Prokurat AI. 2007 Ostre zapalenie trzustki jako powikłanie leczenia schorzeń systemowych. XXXIII Międzynarodowe Sympozjum Chirurgów Dziecięcych „Nagłe stany chirurgiczne brzucha i dzieci”, Lublin, 31.05-2.06.2007
 14. Pisanko A, Gałązka P, Pacholska M, Dymek K, Chrupek M, Szukalski J, Korenkiewicz J, Drewa S, Karolkiewicz M, Lasek W, Prokurat AI. 2007 Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego – dwuletnie doświadczenia po wprowadzeniu standardu diagnostyczno – terapeutycznego. XXXIII Międzynarodowe Sympozjum Chirurgów Dziecięcych „Nagłe stany chirurgiczne brzucha i dzieci”, Lublin, 31.05-2.06.2007
 15. Drewa S, Meder A. 2015 Cholangiopatia w zespole AIDS – opis przypadku. „Od obrazu do rozpoznania – różnicowanie zmian w jamie brzusznej” Konferencja Sekcji Radiologii Gastroenterologicznej PLTR 27.11.2015
 16. Drewa S. Burzyńska – Makuch M 2015 Ziarniniaki w wątrobie w przebiegu choroby kociego pazura – opis przypadku. „Od obrazu do rozpoznania – różnicowanie zmian w jamie brzusznej” Konferencja Sekcji Radiologii Gastroenterologicznej PLTR 27.11.2015

Aktywny udział w prowadzeniu kursów, szkoleń i warsztatów doszkalających dla lekarzy

 1. „Diagnostyka ultrasonograficzna noworodka z małą masą ciała” kurs organizowany przez Klinikę Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Karowej 2 w Warszawie pod kierownictwem prof. dr hab. Marii Borszewskiej – Kornackiej
 2. Warsztaty Tomografii Komputerowej Ucha na kursach chirurgii laryngologicznej organizowanych pod kierownictwem dr n. med. Józefa Mierzwińskiego i Fundacji „Larped” w październiku 2011 roku oraz we wrześniu 2015 roku
 3. Szkolenia z zakresu Ochrony Radiologicznej Pacjenta organizowane przez Bydgoską Szkołę Wyższą

Udział w organizacji konferencji naukowych

 1. IV Zjazdu Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego (Polskie Medyczne Towarzystwo Rezonansu Magnetycznego i PLTR) – w Bydgoszczy w dniach 6-8.06.2002
 2. XXXVIII Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego w Bydgoszczy w dniach 23-26.05.2007
 3. IX Forum Diagnostycznego „Diagnostyka obrazowa klatki piersiowej” w Ciechocinku w 2009